Για την προστασία της δημόσιας υγείας κλειστές θα παραμείνουν οι Παιδικές Χαρές του Δήμου Ιλίου

Με πρωταρχικό μέλημα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αποτροπή του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του Covid-19, ύστερα από τις αυστηρές προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις λειτουργίας των Παιδικών Χαρών, σύμφωνα με το τελευταίο ΦΕΚ 1194/Β΄/27.03.2021, θα παραμείνουν κλειστές οι Παιδικές Χαρές του Δήμου Ιλίου.

Οι προϋποθέσεις που ορίζουν την επίσκεψη ομάδων έως τριών (3) ατόμων και σε αναλογία ένα (1) άτομο ανά 10 τ.μ. στις είκοσι έξι (26) Παιδικές Χαρές που διαθέτει ο Δήμος καθιστά αδύνατο τον έλεγχο και την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.

Σε όποιες από τις Παιδικές Χαρές του Δήμου Ιλίου παρατηρείται δραστηριότητα και παρουσία πολιτών,  ενημερώνουμε ότι πρόκειται για παραβίαση των χώρων αυτών.

 

 

Ο Δήμαρχος Ιλίου

Νίκος Ζενέτος

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.