ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Αγαπητοί συμπολίτες, ο δήμος μας σκοπεύει να αξιοποιήσει το πρόγραμμα απασχόλησης
ευάλωτων ομάδων του ΟΑΕΔ (Για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και Απεξαρτημένους από
εξαρτησιογόνες ουσίες).
Βασικές, ελάχιστες Προϋποθέσεις του προγράμματος είναι:
ΑΜΕΑ
 Να είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο ΟΑΕΔ για ευάλωτες ομάδες
 Να έχουν αναπηρία 50% και άνω, με πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ σε ισχύ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ
 Να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΟΑΕΔ, ΚΠΑ 2 Αιγάλεω
 Να έχουν βεβαίωση απεξάρτησης από εγκεκριμένο φορέα
Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας μπορείτε να καλείτε στο 2132019366 ή να στείλετε
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο grdhm@agiavarvara.gr μέχρι και την Παρασκευή
19/3/2021.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.