«Προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δάση κατά την αντιπυρική περίοδο»

Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδόθηκε από την
ΓΓΠΠ προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατ. 4) για αύριο Τετάρτη
29/07/2020 (σχετ.1) και ως εκ τούτου τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο απαγόρευσης
κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων, όπως ορίζεται στην υπ’αρ.:
438900/26-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΧΟ7Λ7-4ΦΘ) απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας
για την ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών(σχετ.2).
Παρακαλούνται οι αποδέκτες να ενεργήσουν καταλλήλως και σύμφωνα με την
αρμοδιότητα τους για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης , με την κατάλληλη
σήμανση οδών , με τον έλεγχο είτε με τον αποκλεισμό κατά περίπτωση των
αναφερθέντων σε αυτή οδών- περιοχών καθώς και με τη σχετική ενημέρωση των
πολιτών.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Πίνακας αποδεκτών
Για ενέργεια
1. Δήμοι Π.Ε. Δυτικής Αθήνας
 Γραφεία Δημάρχων
 Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας Δήμων
 Υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας Δήμων Δυτικού Τομέα Αθηνών.
2. ΑΣΔΑ
3. ΠΕΣΥΔΑΠ
4. Στρατόπεδο Καραϊσκάκη
 Σχολή Διαβιβάσεων
 3ο Επιτελικό Γραφείο
5. Γ.Α.Δ.Α.
6. Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής
7. Α’ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής
(με την παράκληση να ενημερωθούν τα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα)
8.Δ/νση Τροχαίας Αττικής
9.Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής
10.Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών
11.2ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών
12.10ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών
13.Αποκεντρωμένη Δίοικηση Αττικής
 Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
 Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
 Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής
 Δασαρχείο Αιγάλεω
14.Εθελοντική Ομάδα Πολιτών Περιστερίου – Ε.Ο.Π.Π.
15.Volunteer Activity Hellas VAH
16.Ελληνική Ένωση Έρευνας& Διάσωσης Εθελοντών Αττικής –Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α
17.Ομάδα Έκτακτων Αναγκών Πυρασφάλειας Καματερού
18.Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών
19.Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δήμου Αιγάλεω
20.Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Αττικής-ΛΕΦΕΔ
21.ΕΔΟΚ Αγίας Βαρβάρας
Κοινοποίηση
1. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
2. Περιφερειάρχη Αττικής κ. Πατούλη
3. Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος κ.Κόκκαλη
4. Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής
5. Μέλη ΣΟΠΠ Δυτικής Αθήνας
6. Δ/νσεις Π.Ε. Δυτικής Αθήνας

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.