Ψηφιακά πιστοποιητικά από το σπίτι στο Αιγάλεω

Σε λειτουργία τίθεται άμεσα η νέα υπηρεσία του δήμου, όπου κάθε δημότης έχει τη δυνατότητα,
μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, να κάνει αίτηση και στη συνέχεια να παραλάβει ηλεκτρονικά το
πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση που τον ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να προσέλθει
αυτοπροσώπως στις δημοτικές υπηρεσίες ή στο ΚΕΠ. (https://eservices.aigaleo.gr)
Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση των κωδικών του taxisnet, χωρίς να χρειάζεται
οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη. Ο δήμος Αιγάλεω δεν αποκτά ούτε πρόκειται ποτέ να
αποκτήσει πρόσβαση στους προσωπικούς σας κωδικούς στο taxisnet. Η χρήση τους
πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την ταυτοποίησή σας, η οποία και εκτελείται μέσω
διεπαφής που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Η αίτηση του δημότη ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και εφόσον είναι πλήρης,
τότε το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αναρτάται στο σύστημα και ο δημότης ενημερώνεται με
σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, προκειμένου να το παραλάβει. Εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις ή
σφάλματα στην αίτησή, αυτή επιστρέφεται με σχετική αναφορά των αλλαγών που πρέπει να
πραγματοποιηθούν, χωρίς να χρειαστεί να συμπληρωθεί από την αρχή.
Η σταδιακή ενσωμάτωση όλων των υπηρεσιών του δήμου Αιγάλεω στη νέα ψηφιακή υπηρεσία, θα
επιτρέψει τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Προχωράμε βήμα-βήμα στη ψηφιοποίηση
των υπηρεσιών του δήμου Αιγάλεω, ώστε ο κάθε πολίτης να χρησιμοποιεί γρήγορα και άμεσα τις
δυνατότητες που έχουμε στην εποχή μας, τόνισε ο Δήμαρχος Γιάννης Γκίκας.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.