Σοβαρές ελλείψεις στα ΚΑΠΗ Περιστερίου

Από βάσιμες πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση της δημοτικής παράταξης « Νέα Πορεία για το Περιστέρι μας « και του επικεφαλής αυτής Ιωάννη Καλαντώνη, δημοτικού συμβούλου

διαπιστώθηκε η έλλειψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλώσιμων τους στη διοίκηση των γραφείων τους.

Το γεγονός αυτό εκτός του ότι δημιουργεί πρόβλημα λειτουργίας και υποβάθμιση των ΚΑΠΗ φαντάζει άδικο, δυσανάλογο και προκλητικό, όταν δαπανώνται σημαντικότατα ποσά για πρόσκληση καλλιτεχνών.

Διαπιστώθηκε ακόμη ότι καταβάλλονται ετήσια  δίδακτρα για σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης  ενώ οι δαπάνες προβολής και ψυχαγωγίας είναι προκλητικές.

Η Νέα Πορεία και  ο επικεφαλής  της Ιωάννης Καλαντώνης  θεωρούν ότι τέτοιες ενέργειες προκαλούν και κυρίως είναι αντίθετες με τους στόχους των ΚΑΠΗ και την εύρυθμη λειτουργία τους.

Καλεί δε τους υπεύθυνους δημοτικούς άρχοντες να δώσουν άμεσα λύση.

Επικεφαλής

Ιωάννης Καλαντώνης

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.