Δήμος Περιστερίου: Το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου

Περιστέρι
Λαμπρές εντυπώσεις έκαναν οι νεοεισερχόμενοι δημοτικοί συμβουλοι :Ο πάντα χαμογελαστός   Γιώργος Τσαλίκης η επιχειρηματίας Ελένη(ΕΛΙΝΑ) Ιατροπούλου Βορύλλα , η συνεσταλμένη και δραστήρια Ισιδώρα-Σταυρούλα Αναματερού , η κομψή Κυρία Αεράκη Μαρία και πλήθος αλλων νεοεισερχομένων στον δημοτικό στίβο .Εντυπωσιακή επίσης η παρουσία της παράταξης που έκανε δυναμική είσοδο “ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ” με επικεφαλής τον ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΑΝΤΩΝΗ οπου και έδωσε εξέχον αντιπολιτευτικό στίγμα με τις σημαντικές επί της ουσίας ερωτήσεις πού έθεσε δείτε το σχετικό Βίντεο  .

Εντύπωση έκανε δε η απουσία της παράταξης Αριστερή Κίνηση Περιστερίου με επικεφάλης τον γνωστό γιατρό Παναγιώτη Παπανικολάου.

 

Σύμφωνα  με τις  διατάξεις του άρθρου  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4555/2018,  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ την  19 – 9 -2019  ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 17:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου με τα εξής (32) θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την εισαγωγή νέων μαθημάτων στο Δημοτικό Ωδείο.  (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019. (Οικονομική Επιτροπή)
 3. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 4. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων δημοτών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 2η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 5. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων δημοτών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 3η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος για κυκλοφοριακή ρύθμιση στην 4η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 7. Λήψη απόφασης για χωροθέτηση υπογείων κάδων απορριμμάτων – δημιουργία πράσινων γωνιών ανακύκλωσης. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 8. Εκλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας για να συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/07 ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.
 9. Ορισμός ενός Τακτικού Εκπροσώπου και ενός Αναπληρωματικού για συμμετοχή του Δήμου Περιστερίου στα Διοικητικά Συμβούλια και τις Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές και Έκτακτες) του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Περιστερίου ¨Οδοιπορικό¨. ( Αντ/χος Θεοδωράκος Αν.)
 10. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διενέργειας των Δημοπρασιών εκποίησης, εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, αγοράς ή μίσθωσης πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους, του ΠΔ 270/81 για το υπόλοιπο του έτους 2019. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 11. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης  αδέσποτων ζώων συντροφιάς. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 12. Έγκριση συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE « Έξυπνες λύσεις διαχείρισης νερού για πόλεις που είναι ανθεκτικές στο κλίμα, σε αστικά και παράκτια περιβάλλοντα – (SPRING). (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
 13. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2020. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 14. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής για το έτος 2020. ( Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
 15. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστή από ιδιωτικό ΙΕΚ.(Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 16. Καθορισμός τιμής μονάδος για την αποζημίωση λόγω Προσκυρώσεως και Αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας ένεκα κατάργησης  παλαιάς οδού, του Δήμου Περιστερίου στην   οδό  Αλκίμου  στο  Ο.Τ. 1399. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 17. Καθορισμός της τιμής μονάδος για την προσκύρωση εκτάσεως στην οδό Αναγεννήσεως Ο.Τ 1357. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 18. Καθορισμός της τιμής μονάδος για την προσκύρωση εκτάσεως στην οδό Κρυστάλλη & Προκοπίου 13 Ο.Τ. 1057. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 19. Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση ακινήτων σε τμήμα του ΟΤ 1628, στην οδό Χαλκοκονδύλη. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 20. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 357/18 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την παραχώρηση της δωρεάν χρήσης του Κ30 δημοτικού καταστήματος στο «Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με ειδικές ανάγκες Δυτικής Αττικής –Η ΕΛΠΙΔΑ. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 21. Σύσταση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ 1ης & 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ/16». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 22. Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ        ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 23. Έγκριση 3ης Παράτασης της σύμβασης εργολαβίας μεταξύ του Δήμου Περιστερίου και του αναδόχου «Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ» για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/17». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 24. Έγκριση 3ης παράτασης σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ & ΛΕΩΦ. ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ  ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 25. Έγκριση παράτασης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Περιστερίου και αναδόχου, για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ/17». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 26. Έγκριση 2ης παράτασης σύμβασης του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Α.)
 27. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Α.)
 28. Έγκριση  2ης  χρονικής  παράτασης  του έργου  αυτεπιστασίας:  «Συντήρηση σχολείων/18».      (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Α.)
 29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ/16». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 5/2012 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 31. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για τη “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ”. (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)
 32. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής/ Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

 

Tagged