Νέος Δήμαρχος για τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Aγία Βαρβάρα
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
Β’ Κυριακή
Ενσωμάτωση 100,00
Συμμετοχή
Ποσοστό
Μίχος Λάμπρος

58,29
Καπλάνης Γεώργιος

41,71
Tagged