Δασικοί Χάρτες: Οδηγός του ΥΠΕΝ για τα δικαιώματα των πολιτών βήμα – βήμα

Uncategorized

Οδηγός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει για τις διαδικασίες και τα εργαλεία, που προβλέπει η νομοθεσία για την διασφάλιση τους, σχετικά με τους Δασικούς Χάρτες. Τον Οδηγό του ΥΠΕΝ δημοσιοποιεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ενημερώνει τους παραγωγούς για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν σε περιπτώσεις που επιλέξιμες εκτάσεις εμπλέκονται σε δασικές κατηγορίες των κυρωμένων Δασικών Χαρτών.

Ο Οδηγός του ΥΠΕΝ

Στον Οδηγό του ΥΠΕΝ αναλυτικά σημειώνονται τα ακόλουθα:

Εργαλεία για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών

Οι δασικοί χάρτες είναι η εκπλήρωση μιας συνταγματικής επιταγής εδώ και 40 χρόνια.

Η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μη θιγούν τα συμφέροντα των πολιτών από την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Το ΥΠΕΝ για την επίλυση των προβλημάτων σύστησε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από:

 • Συνεργάτες και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΝ
 • Εκπροσώπους του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ
 • Εκπρόσωπο του ΥΠΕΣ
 • Ελληνικό Κτηματολόγιο

Τα διαθέσιμα εργαλεία που συμφωνήθηκαν στις συζητήσεις της ομάδας εργασίας και υπάρχουν στη νομοθεσία είναι τα ακόλουθα:

Οι δασικοί χάρτες που είναι σε ανάρτηση αυτή την περίοδο:

1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

A. Εφόσον η έκταση στον αναρτημένο δασικό χάρτη έχει χαρακτηριστεί ΔΑ ή ΧΑ (και δεν είναι ιδιωτικό χορτολίβαδο1), ακόμα και αν είναι χαρακτηρισμένη ως αναδασωτέα, τότε ο πολίτης μπορεί ως την καταληκτική ημερομηνία αντιρρήσεων:

Να υποβάλλει αίτηση ατελώς στο Δασαρχείο της περιοχής:

 • είτε για εξαγορά της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει προ του 1975 (προβλέπεται στο άρθρο 47 παρ. 5επ του ν. 998/79)
 • είτε για χρήση (έγκριση επέμβασης) της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει μέχρι το 2007 (προβλέπεται στο άρθρο 47Β του ν. 998/79)

Εάν αιτηθεί την εξαγορά, τότε θα χρειαστεί να υποβάλλει στο Δασαρχείο:

 • Αίτηση εξαγοράς
 • Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87)
 • Αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ του 1975
 • Εάν αιτηθεί τη χρήση (έγκριση επέμβασης), τότε θα χρειαστεί να υποβάλλει στο Δασαρχείο:
 • Αίτηση χρήσης (έγκριση επέμβασης)
 • Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87)
 • Τα τέλη εξαγοράς ή χρήσης είναι μειωμένα έως και 83% και υπάρχουν στην ΚΥΑ 156157/2343/27.4.2017 (ΦΕΚ Β’ 1492).

Σημειώνεται ότι με διάταξη που ψηφίστηκε στο 2018 (άρθρο 18, ν. 4519/2018) τα παραπάνω ισχύουν υπό προϋποθέσεις και νια Εθνικούς Δρυμούς, περιοχές Ramsar και Δικτύου Natura 2000.

Επισημαίνεται επίσης:

Για τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 5επ του ν. 998/1979 υπάρχει καταληκτική ημερομηνία, η οποία είναι η 8η Αυγούστου 2020 (έχει δοθεί παράταση 2 χρόνια με την παρ. 4, άρθρου 43, ν. 4546/2018)

Για τις διατάξεις του άρθρου 47Β του ν. 998/79 που δεν υπάρχει περιορισμός με καταληκτική ημερομηνία.

Να υποβάλλει αίτηση ατελώς για την υπαγωγή σε προφανές σφάλμα του δασικού Χάρτη

Εάν θεωρεί ο πολίτης ότι υπάρχει προφανές σφάλμα στο χάρτη (ΥΑ 153394/919/12.04.2017 (Β’ 1366), όπως για παράδειγμα τον χαρακτηρισμό ως δάσους ανέκαθεν γεωργικής καλλιέργειας, λόγω αδιαμφησβήτητου σφάλματος στη φωτοερμηνεία, τότε μπορεί:

Να υποβάλλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος μέσω της ειδικής εφαρμογής που υπάρχει στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ktimatologio.gr

Να υποβάλλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος απευθείας στη Διεύθυνση Δασών της περιοχής.

Να υποβάλλει αντίρρηση επί του χαρακτήρα της έκτασης.

Η αντίρρηση υποβάλλεται εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση για την φωτοερμηνεία που έχει γίνει στο δασικό χάρτη και τον χαρακτήρα που παρουσιάζεται σε αυτόν.

Τα τέλη αντίρρησης είναι μειωμένα έως και 80% σε σχέση με το παρελθόν και υπάρχουν στην ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β’ 347/08.02.2017)

Στην ίδια ΚΥΑ υπάρχουν οι περιπτώσεις που οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ατελώς (για παράδειγμα κληροτεμάχια από διανομή τα οποία φαίνονται ως ΔΑ ή ΧΑ στον χάρτη).

Η αντίρρηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην ιστοσελίδα ktimatologio.gr

Χρήση και των τριών εργαλείων

Εφόσον ο πολίτης θέλει να χρησιμοποιήσει και τα τρία εργαλεία ή δύο από αυτά μαζί, μπορεί να το κάνεις χωρίς περιορισμό ως την καταληκτική ημερομηνία των αντιρρήσεων.

Σε αυτή την περίπτωση:

Θα εξεταστεί πρώτα η αίτηση πρόδηλου σφάλματος

Εφόσον απορριφθεί το πρόδηλο σφάλμα, θα εξεταστεί η αντίρρηση από τις ΕΠΕΑ

Εάν απορριφθεί και η αντίρρηση, τότε θα εξεταστεί το αίτημα εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης.

Σε όλες τις περιπτώσεις η αίτηση αυτή θα εξαιρέσει την έκταση από τη μερική κύρωση του χάρτη, θα διασφαλίσει την επιδότηση και με την ολική κύρωση του χάρτη θα βρίσκεται σε νόμιμη αλλαγή χρήσης και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα για τις επιδοτήσεις.

B. Εάν η έκταση έχει οποιονδήποτε άλλο χαρακτηρισμό στον αναρτημένο δασικό χάρτη εκτός από ΔΑ ή ΧΑ, δηλαδή είναι ΔΔ, ΑΔ, ΧΧ, ή ΑΧ, τότε μπορεί ως την καταληκτική ημερομηνία των αντιρρήσεων:

Να υποβάλλει αίτηση ατελώς για την υπανωνή σε προφανές σφάλμα του δασικού Χάρτη

Εάν θεωρεί ότι υπάρχει προφανές σφάλμα στον χάρτη (ΥΑ 153394/919/12.04.2017 (Β’ 1366)), όπως για παράδειγμα τον χαρακτηρισμό ως δάσους ανέκαθεν γεωργικής καλλιέργειας, λόγω αδιαμφησβήτητου σφάλματος στη φωτοερμηνεία, τότε μπορεί:

Να υποβάλλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος μέσω της ειδικής εφαρμογής που υπάρχει στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ktimatologio.gr

Να υποβάλλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος απευθείας στη Διεύθυνση Δασών της περιοχής.

Να υποβάλλει αντίρρηση επί του χαρακτήρα της έκτασης.

Η αντίρρηση υποβάλλεται εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση για την φωτοερμηνεία που έχει γίνει στο δασικό χάρτη και τον χαρακτήρα που παρουσιάζεται σε αυτόν.

Τα τέλη αντίρρησης είναι μειωμένα έως και 80% σε σχέση με το παρελθόν και υπάρχουν στην ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β’ 347/08.02.2017)

Στην ίδια ΚΥΑ υπάρχουν οι περιπτώσεις που οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ατελώς (για παράδειγμα κληροτεμάχια από διανομή τα οποία φαίνονται ως ΔΑ ή ΧΑ στον χάρτη).

Η αντίρρηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην ιστοσελίδα ktimatologio.gr

Χρήση και των δύο εργαλείων

Εφόσον ο πολίτης θέλει να χρησιμοποιήσει και τα δύο εργαλεία, μπορεί να το κάνει χωρίς περιορισμό ως την καταληκτική ημερομηνία των αντιρρήσεων.

Σε αυτή την περίπτωση:

Θα εξεταστεί πρώτα η αίτηση πρόδηλου σφάλματος

Εφόσον απορριφθεί το πρόδηλο σφάλμα, θα εξεταστεί η αντίρρηση από τις ΕΠΕΑ

Εφόσον τα παραπάνω δύο εργαλεία δεν λύσουν το πρόβλημα, η δασική νομοθεσία περιλαμβάνει εργαλεία τα οποία δίνουν λύσεις.

Μερικά από αυτά είναι:

Νομοθεσία περί δασωμένων αγρών (Άρθρο 67, Ν. 998/79)

Εφόσον ο πολίτης έχει τίτλους που ανάγονται προ του 1946 και η έκταση χαρακτηρίζεται ως δασική (όχι δάσος), ή άλλης μορφής, τότε αυτή μπορεί να τεθεί εκτός δασικής νομοθεσίας

Εφόσον οι τίτλοι είναι νεότεροι, αλλά όχι μετά το 2004 και η έκταση χαρακτηρίζεται ως δασική (όχι δάσος), ή άλλης μορφής, τότε αυτή μπορεί να παραχωρηθεί για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια.

Νομοθεσία περί παραχωρητηρίων

Στη νομοθεσία υπάρχει ήδη διαδικασία για την παραχώρηση καστανοτεμαχίων (άρθρο 66 ν. 998/1979)

Για την έκδοση των παραχωρητηρίων έγιναν ευνοϊκότεροι οι όροι με την ΚΥΑ 161980/2692/23.10.2017 (Β’ 3941), όπως αύξηση της κλίσης του εδάφους από 25 σε 45% και απαλοιφή της υποχρέωσης λήψης βεβαίωσης από την αρχαιολογική υπηρεσία.

o Έως 8 Αυγούστου 2019 μπορούν όσοι κατέχουν προσωρινά παραχωρητήρια από τη δασική υπηρεσία να τα κάνουν οριστικά. Γι αυτές τις περιπτώσεις δεν θα χρειάζεται η υποβολή αντίρρησης (παρ. 1, άρθρο 145, ν. 4483/2017).

Νομοθεσία περί άρσης αναδασώσεων λόγω πραγματικών ή νομικών αιτιών (παρ. 4 άρθρου 44 ν. 998/79 και παρ. 9 άρθρου 17 ν. 3889/2010)

Χρήση της εγκυκλίου 153393/918/12.04.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΜ04653Π8-ΦΧΒ) με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι οι περιοχές του δασικού χάρτη με ισχύουσες πράξεις της διοίκησης δεν χρειάζεται να υποβάλλουν αντιρρήσεις, ούτε να κάνουν κάποια περαιτέρω ενέργεια και τελούν υπό νόμιμο καθεστώς αλλαγής χρήσης.

Χρήση της εγκυκλίου 160970/4982/29.09.2017 (ΑΔΑ: 6ΠΖ14653Π8-9ΨΩ) με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι για εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως ΔΔ στον δασικό χάρτη και στις οποίες ασκείται δενδροκομική εκμετάλλευση δασικών ειδών (πχ περιπτώσεις καστανοτεμαχίων, αγριελαιών κ.ά.), μπορεί, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, να βεβαιώνεται το υφιστάμενο καθεστώς και να χρησιμοποιείται η βεβαίωση ενώπιων οποιασδήποτε αρχής.

2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Η ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

(πρόκειται νια τους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν από τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017 και μετά και νια τους οποίους ένιναν αντιρρήσεις, αιτήσεις πρόδηλου σφάλματος ή αιτήσεις εξαγοράς ή χρήσης, δλδ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία)

Εφόσον οι πολίτες σε αυτή την περίπτωση έχουν χρησιμοποιήσει τα εργαλεία Α1 έως Α4 και Β1 έως Β4 της 1ης περίπτωσης, ο χάρτης δεν έχει ακόμα κυρωθεί (οπότε και δεν κυρώθηκε μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων για καταβολή ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, περίπου 5/7/2018).

Αυτό σημαίνει ότι ο δασικός χάρτης σε αυτές τις εκτάσεις θεωρείται προσωρινός και όχι κυρωμένος.

Η διάταξη της παρ. 5α του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 αναφέρει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνει υπόψη του τον κυρωμένο δασικό χάρτη.

Άρα, σε αυτή την περίπτωση οι πολίτες, αφού υπέβαλλαν την αίτηση νια καταβολή ενίσχυσης, δεν επηρεάζονται από τον δασικό χάρτη.

3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΜΕΡΙΚΩΣ Η ΟΛΙΚΩΣ ΚΥΡΩΜΕΝΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Η ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

(πρόκειται για τους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν ΙΑΝ-ΦΕΒ 2017 και κυρώθηκαν στις 21/12/2017, ή έχουν κυρωθεί κατά το παρελθόν, ή και τις περιοχές όπου δεν έχει αναρτηθεί ακόμα δασικός χάρτης)

Έχει συμφωνηθεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι:

Εφόσον ο πολίτης ήταν σε καθεστώς επιδότησης αλλά δεν χρησιμοποίησε κανένα από τα εργαλεία της 1ης περίπτωσης έως 25/9/2017, τότε:

Α. Εάν η έκτασή του είχε στον αναρτημένο δασικό χάρτη χαρακτηρισμό ΔΑ, ή ΧΑ (και δεν είναι ιδιωτικό χορτολίβαδο2), μπορεί να υπαχθεί στα εργαλεία Α1 της πρώτης περίπτωσης,

δηλαδή:

στις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 5επ του ν. 998/1979 όπου υπάρχει καταληκτική ημερομηνία, η οποία είναι η 8η Αυγούστου 2020 (έχει δοθεί παράταση 2 χρόνια με την παρ. 4, άρθρου 43, ν. 4546/2018)

στις διατάξεις του άρθρου 47Β του ν. 998/79 όπου δεν υπάρχει περιορισμός με καταληκτική ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι με διάταξη που ψηφίστηκε στο 2018 (άρθρο 18, ν. 4519/2018) τα παραπάνω ισχύουν υπό προϋποθέσεις και για Εθνικούς Δρυμούς, περιοχές Ramsar και Δικτύου Natura 2000.

Β. Εάν η έκταση είχε οποιονδήποτε άλλο χαρακτηρισμό στον αναρτημένο δασικό χάρτη εκτός από ΔΑ ή ΧΑ, δηλαδή είναι ΔΔ, ΑΔ, ΧΧ, ή ΑΧ, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλα εργαλεία της δασικής νομοθεσίας, όπως:

Νομοθεσία περί δασωμένων αγρών (Άρθρο 67, Ν. 998/79)

Εφόσον ο πολίτης έχει τίτλους που ανάγονται προ του 1946 και η έκταση χαρακτηρίζεται ως δασική (όχι δάσος), ή άλλης μορφής, τότε αυτή μπορεί να τεθεί εκτός δασικής νομοθεσίας

Εφόσον οι τίτλοι είναι νεότεροι, αλλά όχι μετά το 2004 και η έκταση χαρακτηρίζεται ως δασική (όχι δάσος), ή άλλης μορφής, τότε αυτή μπορεί να παραχωρηθεί για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια.

Νομοθεσία περί παραχωρητηρίων

Στη νομοθεσία υπάρχει ήδη διαδικασία για την παραχώρηση καστανοτεμαχίων (άρθρο 66 ν. 998/1979)

Για την έκδοση των παραχωρητηρίων έγιναν ευνοϊκότεροι οι όροι με την ΚΥΑ 161980/2692/23.10.2017 (Β’ 3941), όπως αύξηση της κλίσης του εδάφους από 25 σε 45% και απαλοιφή της υποχρέωσης λήψης βεβαίωσης από την αρχαιολογική υπηρεσία.

Έως 8 Αυγούστου 2019 μπορούν όσοι κατέχουν προσωρινά παραχωρητήρια από τη δασική υπηρεσία να τα κάνουν οριστικά. Γι αυτές τις περιπτώσεις δεν θα χρειάζεται η υποβολή αντίρρησης.

Νομοθεσία περί άρσης αναδασώσεων λόγω πραγματικών ή νομικών αιτιών (παρ. 4 άρθρου 44 ν. 998/79 και παρ. 9 άρθρου 17 ν. 3889/2010)

Χρήση της εγκυκλίου 153393/918/12.04.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΜ04653Π8-ΦΧΒ) με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι οι περιοχές του δασικού χάρτη με ισχύουσες πράξεις της διοίκησης δεν χρειάζεται να υποβάλλουν αντιρρήσεις, ούτε να κάνουν κάποια περαιτέρω ενέργεια και τελούν υπό νόμιμο καθεστώς αλλαγής χρήσης.

Χρήση της εγκυκλίου 160970/4982/29.09.2017 (ΑΔΑ: 6ΠΖ14653Π8-9ΨΩ) με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι για εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως ΔΔ στον δασικό χάρτη και στις οποίες ασκείται δενδροκομική εκμετάλλευση δασικών ειδών (πχ περιπτώσεις καστανοτεμαχίων, αγριελαιών κ.ά.), μπορεί, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, να βεβαιώνεται το υφιστάμενο καθεστώς και να χρησιμοποιείται η βεβαίωση ενώπιων οποιασδήποτε αρχής.

Ένταξη στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 47 του ν. 998/79 με το οποίο επιτρέπονται υπό προϋποθέσεις νέες εκχερσώσεις σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Οργανισμός ενημερώνει τους παραγωγούς ότι, σε περιπτώσεις που επιλέξιμες εκτάσεις εμπλέκονται σε δασικές κατηγορίες των κυρωμένων Δασικών Χαρτών, οι σχετιζόμενες ενισχύσεις θα υπολογιστούν σε επόμενες πληρωμές, με την προϋπόθεση ότι αυτοί οι παραγωγοί έχουν προβεί σε ενεργοποίηση των εργαλείων που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο του ΥΠΕΝ που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα αποσταλεί στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Με βάση την ενεργοποίηση των εργαλείων που προβλέπονται στο ανωτέρω εγχειρίδιο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα παραλαμβάνει σχετικό επικαιροποιημένο αρχείο πριν από κάθε πληρωμή από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ.

Για τις εκτάσεις που υφίστανται δικαστικές προσφυγές, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα πρέπει να προσκομίσουν στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ προσωρινή διαταγή ή απόφαση αναστολής εκτέλεσης από το αρμόδιο καθ’ύλην δικαστήριο, υποδεικνύοντας τη συγκεκριμένη έκταση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τον Οργανισμό.

Στις περιπτώσεις, όπου με το πέρας της σύνθετης αυτής διοικητικής διαδικασίας, εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί των αιτήσεων των παραγωγών, θα εφαρμοστούν ανάλογα τα όσα ισχύουν για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Η ανακοίνωση αυτή θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στις προσωπικές ηλεκτρονικές δ/νσεις των εμπλεκόμενων παραγωγών, στο οποίο θα υποδεικνύονται και τα εμπλεκόμενα αγροτεμάχια, καθώς και με γραπτό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα, το οποίο θα τους παραπέμπει στην ηλεκτρονική τους αλληλογραφία, για την αναζήτηση των εν λόγω στοιχείων. Για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση που αφορά στην αίτησή τους, οι παραγωγοί μπορούν να αποτείνονται στα κατά τόπους ΚΥΔ καθώς και τις περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για τα θέματα ενεργοποίησης των εργαλείων στις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες.

Πηγή: ecopress.gr

 

Tagged

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *