ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών υποστήριξε εξ αρχής την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος COVID-19 που προκήρυξε το Υπουργείο Πολιτισμού για την ενίσχυση της κινηματογραφικής κοινότητας που παρέμεινε άνεργη μέσα στην καραντίνα του κορονοιού.

Πολύ γρήγορα όμως, άρχισαν να διαφαίνονται πρακτικές απόλυτα αρνητικές και αδιαφανείς διαδικασίες σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις των ταινιών. Δυστυχώς, η εμπλοκή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου αντί να βοηθήσει την ανάπτυξη του συγκεκριμένου προγράμματος, περιπλέκει την όλη διαδικασία.

Ζητάμε να μάθουμε:

1. Εάν άλλαξε η αρχική Προκριματική Επιτροπή που είχε εγκρίνει το ΕΚΚ και ποια ήταν τα μέλη της ;

2. Πόσα και ποια είναι τα μέλη που απαρτίζουν την νέα Επιτροπή;

3. Μέσα από ποιες διαδικασίες, στο ελάχιστο διάστημα ενός μηνός, θα αποφασιστούν οι 100 επιλέξιμες προτάσεις ;

Επίσης, επισημαίνουμε ότι η Προκριματική Επιτροπή οφείλει να τεκμηριώσει τις αποφάσεις της γραπτά, είτε αρνητικές είτε θετικές, όταν μάλιστα αφορά δημόσια χρηματοδότηση ύψους 2.000.000 ευρώ.

Ο Ελληνικός Κινηματογράφος δεν μπορεί να αναπνεύσει μέσα σε συνθήκες που ενισχύουν την καχυποψία και τον έντονο προβληματισμό σε όλον τον κινηματογραφικό χώρο.

Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών θα υπερασπιστεί τον πλουραλισμό και την απόλυτη διαφάνεια στο Δημόσιο Χρήμα.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.