Δήμαρχος Γιάννης Γκίκας στο Infocom World Conference: 5 άξονες για το Αιγάλεω

Στο 21ο Συνέδριο Infocom World Conference 2019, ενός θεσμού για τις Τηλεπικοινωνίες, την Πληροφορική και τα νέα μέσα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου συμμετέχει ο Δήμος Αιγάλεω, προσκλήθηκε να τοποθετηθεί ο Δήμαρχος Γιάννης Γκίκας.

Αναφερόμενος στους στόχους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Αιγάλεω ως νέα δημοτική αρχή, ο Γιάννης Γκίκας έθεσε πέντε βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται η στόχευση της πόλης.

-Επίτευξη βέλτιστων επιπέδων αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας δημοτικών υπηρεσιών

– Αξιοποίηση λύσεων για την τοπική ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία, την προστασία του περιβάλλοντος, και τη διαχείριση της σημαντικής πολιτισμικής κληρονομιάς (Ελαιώνας, Μπαρουτάδικο, Ιερά οδός, μουσεία κ.λπ.)

– Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και καλλιέργεια κλίματος καινοτομίας και δημιουργίας ενός ψηφιακού οικοσυστήματος

– Προώθηση της χρηστής διοίκησης, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της συμμετοχικής δημοκρατίας

– Ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των τοπικών κοινωνικών εταίρων (σύλλογοι επιμελητήρια,επιχειρήσεις) και της εκπαιδευτικής κοινότητας

Η φετινή ετήσια συνάντηση των στελεχών της ψηφιακής αγοράς, αλλά και όσων χρησιμοποιοιούν τα εξειδικευμένα εργαλεία και τις συναφείς υπηρεσίες είχε τίτλο Economy 4.0: Connected Future.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.