Ποια στοιχεία θα περιλαμβάνουν

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την έκδοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων.

Οι νέες ταυτότητες θα έχουν το μέγεθος πιστωτικής κάρτας. Ο διαγωνισμός για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων αναμένεται να γίνει μέσα στο 2019.

Για τις νέες ταυτότητες στην Ελλάδα έχει δημοσιευτεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας θα είναι τα εξής:

Ζώνη 1

– Θυρεός Ελληνικής Δημοκρατίας
– Όνομα της Χώρας (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / HELLENIC REPUBLIC)
– Τύπος εγγράφου (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / IDENTITY CARD)
– To σήμα του ICAO για την ύπαρξη RFID chip
– Αριθμός ταυτότητας (ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / CARD NUMBER)

Ζώνη 2

– Επώνυμο / Surname
– Όνομα / Name
– Φύλο / Sex (Άρρεν / Θήλυ – Male / Female)
– Ημερομηνία γέννησης / Date of birth
– Ιθαγένεια / Nationality

Ζώνη 3

– Ημερομηνία λήξης / Date of expiry
– Αριθμός Πρόσβασης Κάρτας (CAN – Card Access Number)
– Αρχή έκδοσης

Ζώνη 4

– Υπογραφή κατόχου / Signature of bearerΖώνη 5
– Φωτογραφία κατόχου σε πλαίσιο διαστάσεων 37 x 30 mm

Ζώνη 6

– Όνομα πατέρα / Father’s name
– Όνομα μητέρας / Mother’s name
– Τόπος γέννησης / Place of birth
– Ημερομηνία έκδοσης / Date of issue
– Ομάδα αίματος / Blood type (προαιρετικά)
– Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

Ζώνη 7

Στη Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης του δελτίου ταυτότητας, αποτυπώνονται δεδομένα με μηχανικά αναγνώσιμους χαρακτήρες OCR-B, σύμφωνα με το έγγραφο 9303 του ICAO.