Ένωση Πολιτών «Το Πέρασμα» – Ιδρυτική Διακήρυξη και Πρόσκληση για το ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Ανακοινώσεις Περιστέρι

 

 

Έχοντας βαθιά πίστη στην συλλογική δράση, για αναζήτηση και επεξεργασία λύσεων στα προβλήματα που έχουν οδηγήσει τους πολίτες στον αποκλεισμό, στην περιθωριοποίηση, στο φόβο και στην οικονομική εξαθλίωση, ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ‘’ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ’’ με τον διακριτικό τίτλο ‘’ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ’’ .

Με βάσει τον παραπάνω σκοπό και το πλαίσιο αρχών που ακολουθεί, οι πολίτες που αποδέχονται (υπογράφουν) την δημιουργία της ‘’ένωσης΄΄, καταθέτουν με σαφήνεια και διαύγεια τις προθέσεις τους και την κοινή τους θέληση για ανάληψη κοινωνικών πρωτοβουλιών και δράσεων για τη δόμηση μιας νέας πολιτικής φιλοσοφίας, που οδηγεί στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην ευημερία, στην βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.

———————–

Ιδρυτική Πρόσκληση

Σκοπός

Έχοντας βαθιά πίστη στην συλλογική δράση, για αναζήτηση και επεξεργασία λύσεων στα προβλήματα που έχουν οδηγήσει τους πολίτες στον αποκλεισμό, στην περιθωριοποίηση, στο φόβο και στην οικονομική εξαθλίωση, ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ‘’ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ’’ με τον διακριτικό τίτλο ‘’ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ’’ .

Με βάσει τον παραπάνω σκοπό και το πλαίσιο αρχών που ακολουθεί, οι πολίτες που αποδέχονται (υπογράφουν) την δημιουργία της ‘’ένωσης΄΄, καταθέτουν με σαφήνεια και διαύγεια τις προθέσεις τους και την κοινή τους θέληση για ανάληψη κοινωνικών πρωτοβουλιών και δράσεων για τη δόμηση μιας νέας πολιτικής φιλοσοφίας, που οδηγεί στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην ευημερία, στην βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.

Πλαίσιο αρχών

Είναι πλέον φανερό ότι οι αναπτυξιακές επιλογές του παρελθόντος μας οδήγησαν στην οικονομική καταιγίδα που πλήττει την χώρα μας.

Έχουμε μια συνολική αποδιοργάνωση που διαχέεται σε όλες τις δομές του Ελληνικού σχηματισμού.

Στην χώρα μας δεν υπήρξε καμία σοβαρή ανάλυση και σύνθεση των αναπτυξιακών και κοινωνικών δεδομένων και κανένα σχέδιο εφαρμογής στο χώρο και στο χρόνο. Οι όποιες επιλογές έμεναν μόνο στην σφαίρα των εξαγγελιών.

Η σημερινή κρίση είναι κρίση στο αντιπαραγωγικό – συγκεντρωτικό – πελατειακό μοντέλο ανάπτυξης που υλοποιήθηκε στη χώρα.

Είναι απουσία εθνικής στρατηγικής που στο οικονομικό – αναπτυξιακό σκέλος, αφορά την παραγωγική δομή, τις παραγωγικές σχέσεις και την θέση μας στο παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας.

Έχουμε επομένως να κάνουμε με κρίση πολύ πιο βαθιά που η έξοδος από αυτήν προϋποθέτει βαθιές αλλαγές που απαιτούν χρόνο, ανατροπές και σχέδιο.

Δεν μπορεί πλέον η άναρχη ποσοτική εκμετάλλευση των πόρων και η άναρχη ανάπτυξη να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και στις απαιτήσεις για την δημιουργία μιας σύγχρονης παραγωγικής δομής. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις πρέπει να χαράξουμε μια νέα αναπτυξιακή πολιτική.

Είναι πλέον γεγονός ότι οι επιλογές με μοναδικό κριτήριο την ποσοτική μεγέθυνση, μέσα σε αυτό το χαοτικό – οικονομικό περιβάλλον απέτυχαν πλήρως.

Η έξοδος από την κρίση επιβάλλει πολύπλευρες προσεγγίσεις και θεσμικές μεταρρυθμίσεις για το σύνολο του σχηματισμού, με αναφορές στο κοινωνικό – πολιτικό – χωρικό – πολιτισμικό πεδίο.

Η σημερινή πολιτική πρακτική, κινείται με μεγάλη ανεπάρκεια και αδυναμία για το ΠΕΡΑΣΜΑ από το τούνελ της χρεωκοπίας και την δημιουργία ενός σύγχρονου βιώσιμου οικονομικού πεδίου και αναπτυξιακού μοντέλου.

Οι κοινωνικές δυνάμεις μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες πρέπει να αναδείξουν νέες ηγεσίες στους θεσμούς της χώρας. Νέες ηγεσίες με όραμα και πίστη για την συγκρότηση μιας σύγχρονης κοινωνίας πολιτών. Η κινητοποίηση και ενεργή συμμέτοχή των πολιτών στην ανάδειξη νέων θεσμικών οργάνων είναι η μοναδική και απαραίτητη προϋπόθεση.

Η ανάδειξη του νέου μέσα από την διάρρηξη του παλιού και φθαρμένου.

Η πατρίδα μας χρειάζεται άμεσα ένα στοχευμένο και καλά σχεδιασμένο αναπτυξιακό σχέδιο, βασισμένο στη συγκρότηση μιας περιφερειακής- πολυκεντρικής δομής που θα καθορίζει ισότιμη ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, που θα συναρθρώνει μικρομεσαίες και αυτοδιαχειριζόμενες παραγωγικές μονάδες και συνεταιρισμούς και θα παράγει κοινωνική πολιτική που θα διεγείρει τις καταρρέουσες ηθικά και οικονομικά παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Ένα μοντέλο που αναβαθμίζει την κοινωνική συνοχή που διαμορφώνει νέο πολιτικό λόγο, νέες προτάσεις και πολιτικές δυνάμεις που θα καθοδηγήσουν με όραμα, εργατικότητα και ενθουσιασμό, καταστρώνοντας μια παρατεταμένη και μακροχρόνια επιχείρηση ανασυγκρότησης, στην οποία θα εντάσσονται και θα συμμετέχουν ενεργά όλες οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου.

Μια βιώσιμή αναπτυξιακή πορεία πρέπει να υποστηρίζεται από μια σύγχρονη και οργανωμένη δημόσια διοίκηση. Απαιτείται άμεσα η εκκίνηση μια παρατεταμένης διοικητικής ανασυγκρότησης. Οι περιφερειακές – τοπικές διοικήσεις θα πρέπει, να απαιτήσουν ένα ισχυρό σύστημα πολιτικών και νομοθετικών εξουσιών, που θα τους παρέχουν την θεσμική ικανότητα να ρυθμίζουν το σύνολο των ζητημάτων που προκύπτουν σε περιφερειακό επίπεδο και να αποφασίζουν για τις αναπτυξιακές επιλογές και πρωτοβουλίες, τηρώντας τις εθνικές κατευθύνσεις αναπτυξιακής πολιτικής.

Σήμερα στη χώρα επικρατεί απόλυτη αταξία, κατήφεια και γενικευμένη ανασφάλεια. Διάλυση των υπηρεσιών, διάλυση του κράτους πρόνοιας και ανύπαρκτο τραπεζικό σύστημα. Η κοινωνία είναι βυθισμένη στην μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική κρίση. Έχει διαταραχθεί σοβαρά η κοινωνική συνοχή. Μεγάλο μέρος των πολιτών βρίσκεται σε απόγνωση. Σε μεγάλο αδιέξοδο. Η πλειοψηφία της νεολαίας είναι άνεργη, υποαπασχολούμενη, εταιροαπασχολούμενη και ανασφάλιστη.

Ο δήμος και η περιφέρεια πρέπει να αποτελέσουν τη κυρίαρχη και βασική διοικητική δομή της χώρας. Τη βάση της δημοκρατικής απονομής και διαχείρισης των δημόσιων υποθέσεων των πολιτών. Η δυναμική αυτή μπορεί να διαμορφώσει νέες ισορροπίες στην άσκηση πολιτικής εξουσίας, με την αποκέντρωση – ενίσχυση των αρμοδιοτήτων στη τοπική αυτοδιοίκηση, την απεξάρτηση από τις πελατειακές σχέσεις, τον εξ ορθολογισμό του διοικητικού συστήματος της χώρας, με μια ξεκάθαρη ανακατανομή αρμοδιοτήτων, ευθυνών, ελέγχου, διαχείρισης και κανόνων στην άσκηση της τοπικής εξουσίας μεταξύ τοπικού κράτους και αυτοδιοίκησης.

Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να είναι ο κινητήριος μοχλός για την στήριξή των πολιτών και την επίλυση προβλημάτων. Για την ανασυγκρότηση των δυνάμεων της δημιουργίας. Μια νέα δημοτική αρχή πρέπει να εκμεταλλευθεί τα αγαθά της άμεσης δημοκρατίας που προσφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση, να είναι μαζί με τους πολίτες, να τους ενθαρρύνει, να τους στηρίζει και να δείχνει το μέλλον στην μεγάλη δημιουργική πλειοψηφία της κοινωνίας.

Μια σύγχρονη δημοτική αρχή υποστηρίζει την περιφερειακή δημοτική ανασυγκρότηση και σχεδιάζει την ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ κέντρου και περιφέρειας του δήμου. Στην βάση αυτών των αρχών θα πρέπει να προχωρήσει σχεδιασμένα στην αναβάθμιση και ανασυγκρότηση των διαμερισμάτων και διαμερισματικών συμβουλίων ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες κοινωνικής και οικονομικής υποστήριξης, στην χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής σε κάθε συνοικία του δήμου και στην δυνατότητα υλοποίησης έργων και δράσεων στην περιφέρεια του δήμου και να μην καταναλώνεται η δυναμική σε έργα εξωραϊσμού και επικοινωνίας στο κέντρο και στην περιθωριοποίηση και υπανάπτυξη της περιφέρειας του δήμου.

Η ανασυγκρότηση των διαμερισμάτων πρέπει να στοχεύει στην σύνθεση της κοινωνικής πολιτικής με την αναπτυξιακή πολιτική.

Αυτό το πλαίσιο αρχών αποτελεί το πρώτο δομικό στοιχείο συγκρότησης της Ένωσης Πολιτών για τη χάραξη δράσεων ώστε να συνδέσουμε την ευημερία με την κοινωνία της ποιότητας και όχι της ποσότητας. Αυτή η σύνθεση των εννοιών θα διαμορφώνει το πλαίσιο δημιουργίας και παραγωγικότητας της κοινωνίας σε μια πορεία αειφόρου ανάπτυξης.

Μέσα

Η πραγματοποίηση του σκοπού θα γίνει με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, ενδεικτικά δε:

Α) Με την διοργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, σεμιναρίων, εκθέσεων, με την έκδοση διαφόρων εντύπων, εφημερίδων, μέσω κοινωνικής δικτύωσης, CD, ταινιών και γενικά με κάθε είδους μορφωτικών, πολιτικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Β) Με την συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών μελετών και δράσεων και την επεξεργασία, διαμόρφωση  και δημόσια κατάθεση συγκεκριμένων εμπεριστατωμένων προτάσεων σχετικά με το παρών και το μέλλον του τόπου.

Γ) Με την ανάπτυξη και ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των κοινωνικών, πολιτικών και άλλων φορέων της χώρας καθώς και τοπικών φορέων μέσα από ανοιχτό διάλογο.

Δ) Με την παράσταση στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για την προώθηση του σκοπού της ένωσης καθώς και με τη σύναψη συμφωνιών με φορείς της πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π.

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

Χρονόπουλος Χρόνης                            Γεωργακόπουλος  Τάκης

Τσούνης Χρήστος                                 Γκάβλος Θεόδωρος

Γεωργακόπουλος Γιάννης                      Κωνσταντινίδης Δημήτριος

Κωνσταντόπουλος Γιάννης

Μαστρογιανόπουλος Νικηφόρος

Νάος Ιωάννης

Παντουβέρης  Κώστας

Σιούτης  Στέφανος

Tagged