Απορρίμματα: Ήπειρος, Σέρρες και Ρόδος έτοιμες – Η κα Δούρου ακόμη σχεδιάζει…

Περιφέρειες
Το έργο της ΜΕΑ Ηπείρου είναι δυναμικότητας σχεδιασμού 72.000 τόνων σύμμεικτων, πλέον 8.000 τόνων προδιαλεγμένων οργανικών, και μέγιστης δυναμικότητας λειτουργίας 105.000 τόνων ετησίως

Διαχείριση απορριμμάτων: Ήπειρος, Σέρρες και Ρόδος έτοιμες με ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις – Η κα Δούρου ακόμη σχεδιάζει…

Οι ιδεοληψίες της κας Δούρου, οδήγησαν την Αττική στο παρελθόν σε ότι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής. Αποτέλεσμα, ο ΧΥΤΑ Φυλής, να επεκτείνεται και να δημιουργούνται τρεις τουλάχιστον ακόμη νέοι σε Γραμματικό, Σχιστό και Μέγαρα. Αντίθετα Ήπειρος, Σέρρες και Ρόδος, επένδυσαν στα ΣΔΙΤ και έχουν πλέον, τουλάχιστον οι δύο πρώτες έτοιμα εργοστάσια ανακύκλωσης και διαλογής των απορριμμάτων, ενώ η Τρίτη βρίσκεται στην εκκίνηση του δικού της προγράμματος.

————————

ΣΔΙΤ απορριμμάτων: Στην αφετηρία η Ρόδος, κόβουν κορδέλες σε  Ήπειρο και Σέρρες

Εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή για τις Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) το έργο «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ”, με συνολικό κόστος 44 εκατ ευρώ.

Η δοκιμαστική λειτουργία της ΜΕΑ Ηπείρου αναμένεται να εκκινήσει τέλος Νοεμβρίου 2018, ενώ της ΜΕΑ Σερρών τον Ιανουάριο του 2019. Όπως ανακοίνωσε η εταιρία ΕΠΤΑ σύμβουλος των έργων, με εντατικούς ρυθμούς οδεύει προς την ολοκλήρωσή της η κατασκευή των δύο έργων ΣΔΙΤ για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Νομού Σερρών.Οι δύο Συμβάσεις Σύμπραξης πλην της μελέτης και κατασκευής των έργων, προβλέπουν και την 25ετή λειτουργία και συντήρησή τους.

Ρόδος

Ειδικότερα για το έργο «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ». Το συνολικό κόστος επένδυσης  εκτιμάται στα 44 εκ. ευρώ και θα αξιοποιηθούν τόσο ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 18,5 εκ. ευρώ καθώς και ιδιωτικοί πόροι. Η Διυπουργική Επιτροπή συνεδρίασε υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το έργο αφορά στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων της Ρόδου και αποτελείται από επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Βόρειας Ρόδου, Μονάδα Επεξεργασίας Σύμμεικτων υπολειμματικών Απορριμμάτων και ιλύος, Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών, εκσυγχρονισμό και λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ρόδου, μονάδα επεξεργασίας / κομποστοποίησης της ιλύος καθώς και δύο σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

Αποτελεί το πρώτο έργο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων σε νησί και είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους στόχους του νέου Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, σε συνεργασία του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου με το Δήμο Ρόδου και την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ.

Το έργο θα είναι ανοικτής τεχνολογίας, με στόχο την επίτευξη υψηλού ποσοστού ανακύκλωσης και αξιοποίησης απορριμμάτων και την ελαχιστοποίηση του ποσοστού προς ταφή με παράλληλη μείωση του κόστους για το Δήμο, αλλά και για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο Δήμος Ρόδου θα ενεργοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, μέσω νέου σύγχρονου Κανονισμού Καθαριότητας, με μεγιστοποίηση της διαλογής και ανάκτησης στην πηγή των ανακυκλώσιμων, αλλά και των οργανικών και πράσινων αποβλήτων.

Όπως σημειώνεται, το έργο αυτό και οι συνολικές δράσεις στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Ρόδου, ένα από τα σημαντικότερα νησιά για την τουριστική βιομηχανία της χώρας, θα γίνει πρότυπο συνολικής ορθολογικής περιβαλλοντικής διαχείρισης στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας που δίνει νέα σημαντική ώθηση και στην ποιότητα του περιβάλλοντος, αλλά και στην ενίσχυση της εργασίας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας.

 Ήπειρος και Σέρρες

το έργο της ΜΕΑ Σερρών είναι δυναμικότητας σχεδιασμού 45.000 τόνων

Το έργο της ΜΕΑ Ηπείρου είναι δυναμικότητας σχεδιασμού 72.000 τόνων σύμμεικτων, πλέον 8.000 τόνων προδιαλεγμένων οργανικών, και μέγιστης δυναμικότητας λειτουργίας 105.000 τόνων ετησίως. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία της Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας με παραγωγή ενέργειας. Η συνολική επένδυση είναι 45,6 εκ ευρώ με ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 20 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 2014-2020), ενώ το υπόλοιπο θα χρηματοδοτηθεί από τον ανάδοχο και την τράπεζά του.

Αντίστοιχα, το έργο της ΜΕΑ Σερρών είναι δυναμικότητας σχεδιασμού 45.000 τόνων σύμμεικτων, εκ των οποίων μέχρι 3.000 τόνους είναι τα προδιαλεγμένα οργανικά και μέγιστης δυναμικότητας λειτουργίας 63.000 τόνων ετησίως. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία της Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας, ενώ η συνολική επένδυση είναι της τάξης των 36 εκ ευρώ με ΦΠΑ, με χρηματοδότηση 15 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, ενώ το υπόλοιπο θα χρηματοδοτηθεί, επίσης, από τον ανάδοχο και την τράπεζά του.

Η ΕΠΤΑ Α.Ε. Σύμβουλοι – Μελετητές (www.epta.gr), σε συμπράξεις μελετητών, είναι ο σύμβουλος τόσο της Περιφέρειας Ηπείρου, όσο και του Φο.Δι.Σ.Α Κεντρικής Μακεδονίας (Αναθέτουσα Αρχή για τη ΜΕΑ Σερρών) και υποστήριξε τις υπηρεσίες τόσο κατά την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων, όσο και κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους.

Με τη λειτουργία τους και τα δύο έργα θα συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στη συμμόρφωση με όλους τους εθνικούς και κοινοτικούς στόχους για τα απόβλητα και την κυκλική οικονομία με αποτέλεσμα να μην υπάρξει καμία μελλοντική επιβάρυνση από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρόστιμα-τέλη για μη ορθολογική διαχείριση.

Αργύρης Δεμερτζής

Πηγή: ecopress.gr

Tagged